Leonardo | ФОТО
Дата и час: Чет Дек 13, 2018 1:39 pm

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 15 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: The buffalo theory
МнениеПубликувано на: Вто Ное 21, 2006 3:05 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Юни 14, 2005 1:43 pm
Мнения: 11
Местоположение: Plovdiv
One night at cheers, Cliff Clavin explained the buffalo theory to his pal
Norm. Well ya see Norm, it's like this: A herd of buffalo can only move as
fast as the slowest buffalo. And when the herd is hunted, it is the slowest
and weakest at the back that get killed first. This natural selection is
good for the herd as a whole, because the general speed and health of the whole group keeps improving by the regular killing of the weakest members. In the same way the human brain can only operate as fast as the slowest brain cells. Excessive intake of alcohol, as we all know, kills brain cells. But, naturally, it attacks the weakest and slowest brain cells first. In this way, regular consumption of beer eliminates the weaker brain cells, making the brain a faster and more efficient machine. That's why you always feel smarter after a few beers. :)

_________________
Изображение


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Ное 22, 2006 5:38 pm 
Offline

Регистриран на: Пон Мар 08, 2004 4:27 pm
Мнения: 466
От изледванията ми върху IQ на парапланеристите достигнах до извода ,че за повечето е ужасно трудно да говорят членоразделно ,камо ли да четът-особено на френски.
Изображение


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Ное 22, 2006 6:07 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Юни 08, 2004 1:44 pm
Мнения: 335
Местоположение: Велико Търново
Име: Димитър Байчев
Ъъъ, такова та туй май ангийски бе?


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие: dsa
МнениеПубликувано на: Сря Ное 22, 2006 7:08 pm 
pak polse se sardite za lqtinica lutenica hiahihaiihahiahiahi :))))))))))))


Върнете се в началото
     +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Ное 23, 2006 1:49 pm 
Offline

Регистриран на: Чет Май 27, 2004 2:53 pm
Мнения: 459
Име: uon venos
pa4o написа:
От изледванията ми върху IQ на парапланеристите достигнах до извода ,че за повечето е ужасно трудно да говорят членоразделно ,камо ли да четът-особено на френски.
Изображение


хахахах пачомиреееее това е енглиш бря


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Ное 23, 2006 2:25 pm 
Offline

Регистриран на: Пон Мар 08, 2004 4:27 pm
Мнения: 466
Не е на английски.Преведох го с Translo v2.0.2 и ето какво получих.
Според мен е някаква руническа писменост или може би Древнокитайски??
åäíà íîù â íàçäðàâå, Ñòðúìíà ñêàëà Clavin èÿ áèâîë òåîðèÿ íà íåãîâ äðóãàð
Íîðìà. Õóáàâî ya âèæäàòå Íîðìà, òî å ïî òîçè íà÷èí: Ñòàäî íà áèâîë ìîæå
äà åäèíñòâåí õîä òîëêîâà
ïîñòèòå êîëêîòî íàé-áàâåí áèâîë. È êîãàòî ñòàäîòî å ëîâåíî, òîâà åèÿ íàé-áàâåí
è íàé-áåçñèëåí îòçàäà òîâà âçåìà óáèâàøå ïúðâî. Òîâà åñòåñòâåíî èçáèðàíå å
äîáðî çà ñòàäîòî â ïîâå÷åòî ñëó÷àè, çàùîòî îáùà speed è çäðàâå íà öÿëà
ãðóïà ñúãëàñóâàíèÿ ïîäîáðåíèå ÷ðåç ïðàâèëíèÿ óáèéñòâåíè íà íàé-áåçñèëíè ÷ëåíîâå.  ñúù
ïúò óáèéñòâåíè ìîçúê ìîæå åäèíñòâåí äà äåéñòâóâàòå òîëêîâà ïîñòèòå êîëêîòî
íàé-áàâåí ìîçúê êëåòêè. Ïðåêîìåðíî ïîåìàíå íà àëêîõîë, êàêòî íèå âñåêè çíàåì,
óáèâà ìîçúê êëåòêè. Íî, åñòåñòâåíî, òåçè àòàêèèÿ
íàé-áåçñèëåí è íàé-áàâåí ìîçúê êëåòêè ïúðâî. Òàêà, ïðàâèëíà êîíñóìàöèÿ
íà áèðà åëèìèíèðà ïî-áåçñèëåí ìîçúê êëåòêè, èÿ ìîçúê ïðàâèëíà è ïî-åôåêòèâíà
ìàøèíà. Åòî çàùî âèå âèíàãè ÷óâñòâî ïî-óìíî ñëåä ìàëêî áèðè


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие: БЛЯ ЛЯЛЯ БЛЯЛ
МнениеПубликувано на: Чет Ное 23, 2006 3:42 pm 
НЕ НЕ НЕ САНСКРИТ Е >>>>>>>>><..само дето е с по от ,.. от оите писания
:_:)


Върнете се в началото
     +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Ное 24, 2006 10:42 am 
Offline

Регистриран на: Вто Юни 14, 2005 1:43 pm
Мнения: 11
Местоположение: Plovdiv
За всички,които не могат да четЪт на френски:

Уан найт ет чийрс,Клиф Клавин иксплейн дъ бъфалоу тиъри ту хис пал Норм.Уел я си Норм,итс лайк дис: Ъ хърд оф бъфалоу кен онли мув ас фаст ас дъ слоуест бъфалоу.Анд уен дъ хърд ис хънтид,ит ис дъ слоуест анд дъ уикест ет дъ бак дат гет килт фърст.Дис начъръл селекшън ис гуд фор дъ хърд ас а хол,бикоус дъ дженерал спийд анд хелт оф дъ хол груп кийпс импрувинг бай дъ регюлър килинг оф дъ уикест мембърс.Ин дъ сейм уей дъ хюман брейн кен онли опърейт ас фаст ас дъ слоуест брейн селс.Ексесив интейк оф алкохол,ас уи ол ноу,килс дъ брейн селс.Бът,начъръли,ит атакс дъ уикест анд слоуест брейн селс фърст.Ин дис уей,регюлар консъмшън оф бийр илиминейтс дъ уикър брейн селс,мейкинг дъ брейн а фастър анд мор ефишънт машин.Тац уай ю алуейс фил смартър афтър а фю бийрс. :D :P :wink:

_________________
Изображение


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Ное 24, 2006 1:36 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Юни 08, 2004 1:44 pm
Мнения: 335
Местоположение: Велико Търново
Име: Димитър Байчев
Entusiastkata, май и ти се прекалила с пентагалактическия гаргаробластер :lol: .


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Ное 25, 2006 8:12 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Юни 14, 2005 1:43 pm
Мнения: 11
Местоположение: Plovdiv
@mitaka

За съжаление Pan Galactic Gargle Blaster вече не се предлага в този затънтен край на Галактиката.Но пък има Earth Version. Ето го:

1/2 ounce Vodka
1/2 ounce Triple Sec
1/2 ounce Yukon Jack liqueur
1/2 ounce Peach Schnapps
1/2 ounce Jack Daniel's Tennessee whiskey
1/2 ounce fresh lime juice
1/2 ounce cranberry juice
Fill with lemon-lime soda
Build in an ice-filled Collins glass, filling it with the soda. Stir with a long straw.

_________________
Изображение


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Ное 26, 2006 8:15 pm 
писна ми от хора,които забравят,че са българи.


Върнете се в началото
     +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Ное 26, 2006 10:13 pm 
Offline

Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 9:56 pm
Мнения: 23
Местоположение: София
mitaka написа:
Entusiastkata, май и ти се прекалила с пентагалактическия гаргаробластер :lol: .


baaa според мен и се е прецакала гравицапата :P


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Ное 27, 2006 10:47 am 
Offline

Регистриран на: Пон Мар 08, 2004 4:27 pm
Мнения: 466
Pan Galactic Gargle Blaster ver 1.01
* 70 ml Champagne or sparkling wine
* 20 ml Vodka
* 10 ml Blue Curacao
* 1 Sugar cube
* 1 splash Angostura bitters
* 1 Cocktail onion
Pan Galactic Gargle Blaster ver 2.0.1
* 2 oz Vodka
* 1 oz Triple sec
* 1/2 oz Grenadine
* Fill with Pineapple juice
* Top with 7-Up
Наздраве.
P.S.
Другарю YahOoO, хората който пишат във форума са българи ,но за разлика от Вас знаят езици и са чели Дъглас Адамс в оригинал.Не забравяйте ,че знаенето примерно на унгарски може да ви спаси живота ,както на мен преди 2 седмици ,когато с интернационалната дума "МАЩАЙ СААААААА'' успях да изгоня един ухилен унгарец който караше срещу мен в единствената термика в Сопот.
Изображение


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Ное 28, 2006 9:15 pm 
Offline

Регистриран на: Пон Авг 30, 2004 11:48 pm
Мнения: 299
Местоположение: haskovo
Виж сега , ако ще пиете нещо по Д.Адамс -
не слагайте блатен газ от Фалия , щото ще се
сдобиете с махмурлук по Т.Прачет . По - добре
ударете по една сладка октомврииска бира
по К.Саймък.

_________________
недей да летиш по-бързо от твоя ангел пазител (бяло-син Aspen)


Върнете се в началото
  Профил    +0 / -0 
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Дек 01, 2006 7:27 pm 
Уважаеми Бат'Пачу, тоз форум е бАлгаски и и редну да са пиши на такав. Пак дет са вика по наш'му -кой кот иска туй да си чите.

с мноу уважения
Бат Яу


Върнете се в началото
     +0 / -0 
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 15 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часаВие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов