המסנן מבוטל 
Select Brand או 

טייסים – בחירב לפי "OLC הנקודות מיטב"

[ 0 ]
# טייסמספר טיסותמיטב המרחקסיכום מרחק קמסיכום של משך טיסותOLC סיכום נקודותOLC הנקודות מיטב