המסנן מבוטל 
Select Brand או 

המראות

# ארץ המראהמספר טיסותהשיא של המקום המראה
(open distance)