SkyNomad
https://forum.skynomad.net/

Забавен разговорен речник на термините
https://forum.skynomad.net/viewtopic.php?f=12&t=1084
Страница 1 от 8

Автор:  dachy [ Вто Сеп 26, 2006 5:40 pm ]
Заглавие:  Забавен разговорен речник на термините

От известно време се опитвам да съставя речник на парапланеристките термини. Много хора ми помагат, но става бавно. Затова Асен /thefly/ предложи да го подложа на вашето разглеждане, с молба за допълнения и корекции. И тъй като не мога да откажа на Асен, по независещи /вече!!!/ от мен причини – ето го и речника:

Нарекох го „Забавен разговорен речник на термините”.

«Забавен», не защото термините в него не са истински, а защото когато ги знаеш е забавно. Когато не ги знаеш, не само че не е забавно, а дори е тъжно, защото не схващаш и грам от това, за което се говори около теб.

«Разговорен», защото съдържа думи и изрази, които парапланеристите използват, когато разговарят помежду си.

«Речник», защото се опитва да обясни думи и изрази, както от към забавната, така и от към сериозната им страна.

“Придървяне” – кацнал върху дърво, по аналогия от приземяване.

“Окичване” - по-нежната дума за придървяне. Обикновените пилоти се придървят, майсторите /особено красивите/ се окичват по дърветата. :D

“Присклоняване” - кацане върху склон. Случва се ‘без да искаш’ - като в детската градина.

"Пригъзяване" - специална техника за приземяване, при която в момента на достигане на земната повърхност краката се повдигат на височина над седалищните части на пилота, като по този начин се запазват от опасното им взаимодействие с различни релефни форми и се избягва необходимостта от тичане при по-висока земна скорост. Практикува се предимно от пилоти и пасажери от женски пол.

“Еди-кой-си излетя завързан” – за пръв път чух този израз точно преди първия си полет в тандем!!! и искрено се смутих защо това подлежи на коментар и мен отвързана ли смятат да ме оставят да летя?!?!?! За мое щастие, бързо разбрах истинското значение на този израз, а именно, че във вървите и/или управлението на крилото се е оплело нещо – клечка, камък… - което пречи на управлението и го “връзва”…

“Атакуващ ръб”
- предният ръб на крилото, който посреща въздушния поток.

“Изходящ ръб” – задния ръб на крилото.

“Хорда на крилото” - отсечката, която съединява атакуващия с изходящия ръб в дадено сечение на крилото.

“Ъгъл на атака” - ъгълът, който сключват хордата на крилото и вектора на скоростта на въздушния поток.

”Срив” – крилото спира да бъде крило, а повече прилича на скъсано знаме. :( Получава се при твърде голям ъгъл на атака, при който потокът въздух, обтичащ крилото, се откъсва и то губи подемната си сила. Падаш свободно...

"Сринах се" – Когато направиш срив на крилото, като си намалиш твърде много скоростта (например с двете команди се опиташ да спреш във въздуха...)

"Сривна скорост" - скоростта, при която крилото се срива.

“Сбруя/подвесна система”
– “седалката”, която се закача за крилото и в която сяда пилота.

“Прогонвам си сбруята” - това не е начин да се отървеш от старата си сбруя като я изгониш, а напротив - значи, че регулираш новата, така че да ти е възможно най-удобна, докато летиш.

“Спийд система” – служи за “даване на газ до ламарината” , ползва се с глава, управлява се с крака.

“Тримери” – също като спийд системата, ползва се с глава, но се управлява с ръце.

“Предобряне” - в превод на български е нещо от рода на “Много хубаво не е на хубаво”.

“Изнегативяване” - влизане в негативна спирала. Обикновено става поради пререагиране на пилота с управлението при опит да завърти тясна и силна термика или при опити да възстанови крилото от ситуация.

"Добре си!" – реплика, която се казва на пилота при излитане, когато крилото е добре напълнено. Повтаря се бързо, силно и ясно «Добре си, добре си, добре си», докато започне да звучи във вариант «добре ЛИ си? Добре ли си? Добре ли си?»

“Колапс на крилото” - крилото ти припада, защото не му достига въздух :wink: Получава се сгъване на крилото, вследствие на намаляване на налягането в камерите му.

“Изядох колапс” и разни други неща, дето по принцип не са за ядене… – това означава да преживееш колапс на крилото си.

"Фронталка" или "Изядох фронталка" - Получих фронтален колапс. Колапс на атакуващият ръб на крилото.

"Челен тък" /същ./- от българското челен и английското tuck (сгъвам). Синоним на фронтален колапс. От парапланеристкия фолклор е известно, че крилото следва да се сгъва чак след като кацнеш и не е желателно преди това.

"Тъквам" /гл./ - получавам тък. Използва се предимно в трето лице ед.ч. Пример: Крилото ми тъкна ... или пък не тъкна, което май е по-добре :roll:

"Подкова" - деформиране на крилото, при което се дърпат вътрешните "А" върви и се деформира централната част на атакуващия ръб. Краищата на крилото се завъртат напред и крилото добива формата на подкова. За да се завъртят краищата на крилото назад, се издърпват вътрешните "D" върви.

“Планирам” – това определено не означава, че си правиш планове. Означава, че летиш свободно и спокойно, без да пипаш много-много управлението. Планирането е естествения ход на крилото в спокоен полет. Посоката е напред и много леко и плавно надолу…

“Реене” - Да се порееш… летене без усилия и напрежение… хем си летиш, хем не отлиташ… За да се случи е необходим склон и челен (насрещен) вятър. Откраднато от по-големичките птици…

“Пробивам” – успявам да преодолея насрещния вятър и /все пак/ да летя напред. Ако не успееш да пробиеш, в най-добрия случай следва реене, а в по-лошите следва я присклоняване, я придървяне…

“Pitch control” (”Пич контрол”) – прилича на описанието на “готин мъж под контрол”, но за съжаление не е точно това ;-(. Това е упражнение, при което крилото се разклаща напред и назад до достигане на максимални и минимални ъгли на атака, след което с еднократно спиране се стабилизира.

“Roll control” – упражнение, при което крилото се разклаща встрани и след това се стабилизира единствено с тяло.

“Да се измахаш в терена” - случва се обикновено веднага след излитане и означава да се върнеш рязко, за да ритнеш планината, защото не те е изкефила при излитането. Особено често се случва при прашен дявол или ротор на старта

”Да замяташ по баира” - нещо като да мяташ серкме в гьола. Серкме се мята с цел да се загребе наведнъж и по много от рибата. С парапланера (хвърчилото-хаха) се замята за да се загребе повече въздух (вятър). Истината е, че при силни и поривисти условия вдигането на крилото и излитането не винаги са лесни и повече приличат на борба с голямо хвърчило или на "замятане" с него насам натам, като че ще ловиш дракон кацнал на баира.

"Замятане" - неуспешни опити за напълване на крилото при излитане.

”Стържене по ръба” - това не е мечешко чесане по гърба след дълъг полет и невъзможност да се почешете с ръкавиците през сбруята , а ниско летене над някои планински ръб, ползвайки естествената "поддръжка" с надеждата че някой тригер, като по-висока скала или дървета ще "пусне" някоя термика и ще успеете да се "извадите" от ситуацията "удавяне / утаяване в дерето".

“Прашен дявол” – това, което остава да се вижда и след тазманийски такъв ;-) - вихрушка / микро-микро-микро-торнадце.

“Термика” - топъл въздух, който се издига от земята в посока нагоре. След като земята се нагрее достатъчно от слънцето, топлият въздух се откъсва като балон и тръгва нагоре. Като се откъснат достатъчно много и достатъчно големи балони, те се обединяват в обща термика.
Термиката си има посока на въртене и пилотът трябва да се съобрази с това, ако не иска термиката да го изхвърли бързо навън… Широко разпространено мнение е, че в четни дати термиките се въртят на ляво, а в нечетни – на дясно…

"Да се навинтиш" – Да въртиш термика или до припадък, или до базата, зависи кое си по-близо.

"Да се намамиш" - да центроваш термиката, да го нагласиш, да го настроиш, да го уцелиш...

“Поддръжка” – не морална, а топлинна ;-) - наличие на термика/възходящ стълб топъл въздух, който те "държи" на височина

"Прегряло" - когато на въздуха му е писнало от тая жега вече :wink:. Въздухът се нагрява и във височина, липсва температурен градиент и тогава термиките почти липсват, а ако ги има са супер мазни и обикновенно слаби.

“Удавих се” – нямаше термики /или аз поне не ги намерих!/, не можах да набера височина и планирах кротко, докато кацна.

“Удавник” – удавил се пилот.

"Тоя хвърли котвата" - зловещ синоним на израза "удави се"

”Тоя бере шипки” - удавил се (или поне е на път).

“Извадих се” – обратното на удавих се – имаше термики, намерих ги, набрах височина и стигнах до еди-колко-си метра – с други думи “извадих се на еди-колко-си метра”.
Интересно е, че няма дума “извадник” по аналогия с “удавник”.
Когато се давиш, обикновено е, защото не си се извадил. Изваждането е нагоре, давенето е надолу, а въртенето в термика – настрани, според датата :D

“Тоя захапа термиката” – влезнал е в термика, върти вътре и не излиза оттам, с цел да се навърти яко и да се извади до базата ;-) или пък с цел да припадне пасажера, кой знае ... ;-)

“Спльоскалник”
- градация на удавник. Например «Тоя така яко се удави, че чак се спльоска в земята. Спльоскване е по-тежка (позорна) степен на удавяне.

“Спльосках се” - удавих се по особено позорен начин!

"Релса" – спльоскалник, който се дави

"Утаяване" - особено тежка форма на спльоскване. /за позора да не говорим :wink: /

"Насукване" (на коланите) - крилото и пилота са се завъртели с различна ъглова скорост, при което колани (и върви) се усукват. Управлението се спльосква и т.н. За повече информация и демонстрации: Фози :))

“Космос” - ‘тоя отиде в космоса’ = набрал е голяма височина

"Тоя се навъртя/нави"- когато някой е отишъл в "космоса"

"Оцветяване" - визуализиране на потока.
При подходящи условия може да се наблюдава визуализиране на въздушния поток под формата на разтеглени нишки и/или пелени от кондензирала водна пара, преди формирането на (или под) базата на облака.

"Чело" - насрещен вятър, подходящ за излитане и неподходящ за пикаeне. Или с други думи, ако се двуумиш – пускаш "една вода" на старта и ако се омокриш – летиш, ако не – чакаш и се наливаш с вода, за да пробваш след малко пак. Ако си жена - търсиш мокри мъже :twisted: :wink:

"Гръб" – обратното на чело- вятър откъм из отзад - неподходящ за излитане и подходящ за пиш. :wink:
Обобщение: Няма пълно щастие – или опикан, но летящ, или сух и седящ!

„Крив вятър" или "криво е" - хем не е чело, та да си излетиш като бял човек, хем не е гръб, та да се откажеш докато е време, ами е едно такова криво, та да се чудиш какво да правиш.

“Времето е силно” – вятърът е поривист, не задължително много силен, но рязко и често мени посоката си. Земята е нагрята и има предпоставки за термики. Обикновено силното време е друсливо…

“Друсливо време” – има дупки по пътя и парапланера друса в тях :wink: . Има термики или само балони с топъл въздух и когато парапланера минава през тях - друса.

“Времето е мазно” (мазни условия)
- въздухът е спокоен, ламинарен. Обратното на друсливо.

“Времето е злобно” – от всички горни по-малко, но накуп и без предупреждение.

"Пенсионерско мазно" - разновидност на мазните условия, ама толкова мазно, че чак е на границата на "прегряване", ако откриеш термика ти иде да въртиш на 8-ца в нея :lol:

“Времето е криминално” (криминални условия) - става за летене, но не се знае какво става и как. Загадъчни смени на вятъра и условията.

“Времето е сложно”
– комбинация от силно време и още нещо… Става за летене, ама само за майстори…

“Времето ще изтрещи” – трудно за обяснение… С две думи – чакаме буря…

“База” – не я бъркайте с бейзбола. Не за друго, а защото в парапланеризма не се използват топки и бухалки ;-) . Можете да достигнете базата като се “навинтите” до основата на облаците.

"База два бона" - плащаш два бона и те качват на асансьор до базата :wink: :wink: - Означава, че облаците започват да се формират на 2000 м. надморска височина.

“Цебясване”- идва от CuN/Cumulus Nimbus /cb/ - буреносен облак. Аналогично на червен байрак по плажовете.

“Преразвиване” - преминаването на облаците от кумулуси в CB-та /по вертикала/. Най-умните са вече кацнали, останалите упражняват уши (виж по-долу), мятане на запасен, спирали.

"Засенчване" /за разлика от преразвиване/ - облаците се преразвиват хоризонтално и засенчват небето и слънцето.

“Засмукване” - действие, упражнявано от платени жрици на любовта и ЦеБета. Във втория случай се препоръчва незабавно излизане от тази зона.

“Долината ще работи” – означава, че се очаква да има термики, не само от планината, но и от долината, вследствие на силно нагрятата земна повърхност. Да се удавиш, когато долината работи добре, е позорно, но не и неприятно…

“Чук” или “Шут” – тясна и силна термика /или балон/, която те удря като чук като минеш през нея…

“Шамар (ошамари ме)” - Колапс (няма нищо общо с шут, въпреки че шут може да предхожда/следва шамар)

НО:
"Крилото му е чук" - не че на някой си парапланерът е някакъв странен модел, а просто крилото лети много стабилно.

“Парашутира” или “Еди-кой-си се изпарашути” – крилото се държи като парашут – не лети напред, дори не планира, а пропада неуправляемо, сравнително плавно, право надолу като парашут, обикновено против волята на пилота.

“Артистичност” - специален вид кацане: я на задник, я с носа напред /някои от нас я владеят до съвършенство във варианта “кацане на задник” :oops: / и по-скучното значение: кацане като по учебник.

„Фалстарт” – това не е да се *фалиш на старта, защото като те завлече крилото по баира е за всичко друго, но не и за хвалба.

"Разцъкване" или "разцъквам си крилото" - летиш, гледаш нагоре и си викаш "тц, тц, тц..." :wink: :lol: Разцъкването е форма на опознаване между пилота и крилото. Пилотът дава команди, крилото ги изпълнява, ... ако иска и така, докато се разберат кой командва :lol:

крилото се ДРЪВЧИ - демек се е напълнило

ВАРКА се- изпреварва

ШУС или "свадбарски" полет - прав тигел от старта до кацалката. :D

“Кой ще те лети?” – въпрос, който цели да изкопчи името на тандемния пилот, с който ще летиш.

"Кой ще те излети?" - да не се бърка с “Кой ще те лети?” – това значи, че някой ще ти дава напътствия, за да излетиш. "Ще излетим ли еди-кой-си?" значи "Ще му помогнем ли да хвъръкне?" :wink:

"Пуснах колесника" - Приготвих се за приземяване. Измъкваш се от сбруята и спускаш краката надолу.

"Бангия" - нещо като старо бойно крило, още"куцо крило". "Бангия" е от цигански. "Банго" на цигански значи куц.

"Чукачки" /още "дзингии" и "спъвачки"/ - управлението на крилото.

“Предървил” - прекалил с управлението. Моля, да не се бърка с "придървил" и моля, да се внимава с предлозите, че не остана голям избор... ;-)

"Спънато крило" - Бавно, тромаво крило.

"Наточено крило" - Бързо спортно крило, или още "Резачка"

"Дюшек" - Определение за учебно крило. Бавно и дебело, а в някои случаи старо.

ЧАРШАФ - парапланер. Да вадим (да опъваме) чаршафите - Демек, да се приготвяме за излитане.

Мрежа за комари - толкова сдухано крило, че може да се използва при борбата с комарите в домашни условия. Сдуханото крило може да се използва и за Балдахин.

Сухи сламки - кевларени върви без обвивка, използвани при парапланери със сертификация Competition или n.q. Този тип върви изключително много развеселяват пилота, когато попаднат в/у акациеви клони или шипкови храсти!

"Затворих маршута"или само "затворих". - Най-важният термин в състезанията!!! Това означава, че си прелетял целият определен маршут.

Фигури - правят се като пречиш на крилото да си лети

“Ръчкане”
- правене на фигури

“Ръчка(не) до задника”
- нищо еротично = енергично влизане във фигура

“Уши”
- биват малки и големи - сгъване (доброволно) на краищата на крилото. Летиш с по-голямо снижение и слизаш по-бързо. Лесен начин да загубиш височина. Прилага се при бягане от засмукване и припадане на пасажера.

Спирала – спиралата си е спирала – въртиш се в кръг, обикновено оста на въртене е извън системата “пилот-крило”.

SAT – Спирала, чиято ос на въртене е между крилото и пилота и е кръстена на името на създателите си Safety Acrobatic Team.

Wingover – прелитане през крило или над крило. Не съм сигурна как е правилно да се каже, но факт е, че крилото застава между теб и земята… Обожавам уинговърите!!!

Да насвириш крилото – означава да завъртиш толкова плътна спирала, че чак вървите на крилото да започнат да свистят. Зависи от височината, на която се въртиш, но обикновено звука се чува до земята. /Насвирването на крилото може да става не само в спирала, но и в други фигури и ситуации/

"мамата"- често използвано заклинание от :
- давещ се пилот за предизвикване на термики
- при откачане на крило от трънки и шипки
- в разказ от удавник

"Дзверо сака да рипа" - излязло от устата на тандемен пасажертва, усетил желанието на тандемното крило да колабира :D

СИНОНИМЕН РЕЧНИК:

Колапс/крилото да направи колапс: да изшатка, да изпляска, хвърчипльос, хвърчипляс, изядох колапс

“Да се удавиш” и “Удавник”, вкл. и степените на позор -"Тоя хвърли котвата", ”Тоя бере шипки”, “Спльосках се”, “Утаяване", “Удавник”, “Спльоскалник”.


Забавни, родени от скуката…

5-те основи в парапланеризма:
1. В началото след като се качиш на баира запоооочва parawaiting
2. Като стане за летене има малко paragliding
3. Следва веднага paradiving
4. После идва ред на мнооооооого parawalking
5. Накрая в кръчмата започва същинското paraflying

Седим си на поляната и един от учениците гледа с ужас SAT-овете над главата си, но тъй като беше англичанин, на въпроса от друг ученик “Какво значи SAT?”, роди бисера: SAT = Silly Air Turn.

Седим си на поляната и си чакаме някой да кацне, и си седим и си чакаме, и ни заболява д***-то от чакане и установихме, че се разболяваме от една болест, наречена PWA = Para Waiting Ass.

Корабокрушенците да изпращали сигнал SOS, което означава Save Our Souls. Но те са били много. Парапланеристите летят, обикновено, по един и верният сигнал, според Рето, е SMS = Save My Soul.

Непреводима игра на думи, която важи 100% за Сопот: There is no time, there is only weather!

П.С. Моля, не линчувайте разказвача, той толкова си може :wink:

Автор:  Александър [ Вто Сеп 26, 2006 8:03 pm ]
Заглавие: 

"Тоя се навъртя/нави"- когато някой е отишъл в "космоса"

:) :D :lol:

Автор:  dachy [ Вто Сеп 26, 2006 9:24 pm ]
Заглавие: 

Благодаря ти, Сашо. :lol:
Ще добавям всеки нов термин към речника, за да стане възможно най-пълен. :D

Автор:  saber1972 [ Вто Сеп 26, 2006 9:27 pm ]
Заглавие: 

Добре си! -Казва се при излитане на пилота,когато крилото е добре напьлнено и е готов за старт. Добре си,добре си даваи,още си добре,добре си добре ли си? :lol: Това не е виц... Бяхме на старта на Мадара с Янко,беше доста силно,но ние все пак се опитвахме да излетм,защото колата ни беше долу,а качването до старта е доста уморително*за тези които не знаят* :x И така излезе този лаф. Крилото на вьпросния пилот на няколко пьти не могеше да пробие,но си седеше над него и аз му повтарях,че е добре,докато в един момент се беше придьрвил зад старта и след това последва вьпроса Добре ли си? :?

Автор:  Красьо [ Сря Сеп 27, 2006 12:57 am ]
Заглавие: 

Крилото му е чук - не че на някой си парапланерът е някакъв странен модел, просто крилото лети много стабилно.


5-те основи в парапланеризма:

1. В началото след като се качиш на баира запоооочва parawaiting
2. Като стане за летене има малко paragliding
3. Следва веднага paradiving
4. После идва ред на мнооооооого parawalking
5. Накрая в кръчмата започва същинското paraflying
:lol:

Автор:  seal [ Сря Сеп 27, 2006 2:20 am ]
Заглавие: 

Dachy и останалите, невероятно чувство за хумор и добра систематизация на термините сте направили, много ме развесели :D. Благодаря!

Автор:  thefly [ Сря Сеп 27, 2006 7:38 am ]
Заглавие:  насукване

насукване (на коланите) - крилото и пилота са се завъртели с различна ъглова скорост, при което колани (и върви) се усукват. Управлението се спльосква и т.н. Експерт май е Фозката :))

дачи, що не подредиш термините в азбучен ред, като имаш време :)

Автор:  ВладиЧ [ Сря Сеп 27, 2006 8:35 am ]
Заглавие: 

"Тоя хвърли котвата"- Синоним на израза -"Удави се". :)
"Фронталка", или "Изядох фронталка" - Получих фронтален колапс. Колапс на атакуващият ръб на крилото. :)
"Пуснах колесника" - Приготвих се за приземяване. Измъкваш се от сбруята и спускаш краката надолу.
"Дюшек" - Определение за учебно крило. Бавно и дебело, а в някои случаи старо. :)

Автор:  dachy [ Сря Сеп 27, 2006 8:39 am ]
Заглавие: 

Благодаря ти, Seal!
/Обирам всички лаври :twisted: :twisted: :twisted: /

Аси, старала съм се да ги подреждам тематично, доколкото ми стигат силите и знанията. Мога да ги наредя по азбучен ред, но така ще се разделят "атакуващ ръб" от "изходящ ръб " и "хорда", или пък "спийд система" от "тримери"....
Има някои неща, които са по-разбираеми, ако не са по азбучен ред...

... а и не съм чак такъв педант, все пак.... :wink:

Автор:  niki [ Сря Сеп 27, 2006 8:48 am ]
Заглавие:  Re: Забавен разговорен речник на термините

dachy написа:

“Предобряне” - в превод на български е нещо от рода на “Много хубаво не е на хубаво”.

“Изнегативяване” - пряко следствие от предобрянето…

“Спльоскалник”
- в буквалния смисъл - не много редовен парапланерист, т.е. такъв който лети рядко, а когато лети се дави, един от тайфата давещи се.

“Спльосках се” - удавих се или в по-веселия вариант - кацнах малко зле.

“Преразвиване” - преминаването на облаците от кумулуси в CB-та. Най-умните са вече кацнали, останалите упражняват уши (виж по-долу), мятане на запасен, спирали.

“Шамар (ошамари ме)” - турбуленцията ти сгъва и разгъва крилото. В скалата е нейде между шута и колапса.

Да насвириш крилото – означава да завъртиш толкова плътна спирала, че чак вървите на крилото да започнат да свистят. Зависи от височината, на която се въртиш, но обикновено звука се чува до земята.


Изнегативяване - влизане в негативна спирала. Обикновено става поради пререагиране на пилота с управлението при опит да завърти тясна и силна термика или при опити да възстанови крилото от ситуация.

Спльоскалник - градация на удавник. Например тоя така яко се удави че се спльоска в земята. Спльоскване е по-тежка (позорна) степен на удавяне. Най-новия термин измислен от академик Мена е "утаяване".

Преразвиване - често се използва и когато облаците се преразвиват хоризонтално и засенчват небето и слънцето. За да не се бърка с живописното вертикално преразвиване предлагам да се използва просто"засенчване"

Шамар = Колапс (няма нищо общо с шут, въпреки че шут може да предхожда/следва шамар)

Насвирването на крилото може да става не само в спирала, но и в други фигури и ситуации.

.........

Дачи благодаря ти за постинга. Преди 3-4 дена си мислих да публикувам речник на парапланериските термини и тази тема е едно добро начало.

Автор:  dachy [ Сря Сеп 27, 2006 8:58 am ]
Заглавие: 

Благодаря ти, Ники, нанасям корекциите веднага.

Освен това се старая да добавям бързо и новите предложения. :D

Ники, цитирал си "предобряне", но не си го коригирал. Така ли си остава?

Автор:  dachy [ Сря Сеп 27, 2006 11:08 am ]
Заглавие: 

ДО ВСИЧКИ:

Много ви моля, помогнете ми да дам определение за Maniana, ама с малко думи :( /защото с много мога и аз :wink: :oops: /

Автор:  boika [ Сря Сеп 27, 2006 11:54 am ]
Заглавие: 

Ей друго си е с речник! Всичко се изясни така някакси, направо отивам да се изплющя на няколко уинговъра :wink: :lol: :lol:
Сериозно Дачи, идеята е много добра, а какво ще кажеш да се добавят няколко не толкова забавни, но пък важни неща като наветрена/подветрена страна, хоризонтална/вертикална/въздушна/земна скорост, ротор и прочие (така или иначе речникът е основно за тези, които още се учат)?
За маняната – единственото, което ми идва като обяснение на тази философия :lol: е нещо като „…и утре е ден!” Един белгиец след няколкоседмичен престой в Сопот в такива ситуации казваше просто: Oh, it’s just the Bulgarian way!...” (Спешева може да ви го обясни по-добре;))

Автор:  dachy [ Сря Сеп 27, 2006 12:02 pm ]
Заглавие: 

Ама разбира се, че може и незабавни термини. Нали затова е речник!!! Започнах го тук / http://www.leeneeann.info/blog/?p=144 /, защото първото нещо, което чух на големия баир, докато чаках за първия си тандем и докато Емо си пускаше учениците на 8 юли 2006 г. бяха неистовите викове на някакъв тип, който се дереше с цяло гърло "Емо, Емо, тоя излетя завързан". Щях да припадна от страх, защото реших, че по принцип ги пускат отвързани да си летят и все се бях отказала...

Така че, абсолютно всичко, за което се сетите е полезно и ще го добавям. Е, тук-таме слагам и по нещо забавно от себе си, за да върви четенето, все пак :wink:

Автор:  thefly [ Сря Сеп 27, 2006 12:42 pm ]
Заглавие:  Сетих се!!!

Дачи, сетих се за една от 3-те думички:

бангия - от Фозката го чух за пръв път, така че той може да даде най-точната дефиниция, като му изредактираш 'хаха' и 'лала'-тата :)

Но смисъла е 'на баба ти фърчилото' :) т.е. старо крило, дето още лети. поне в този контекст съм го чувал

Страница 1 от 8 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/